Anusun xərçəngönü xəstəliyi (AİN)


Anal xərçəng anal intraepitelial xərçənglə(AİN)six əlaqədardır.Anal intraepitelial xərçəng olan xəstələrin 89%-də insan papiloma virusu tapılmışdır.Buradada əsas rolu HPV 16,18 tipləri oynayır.AİN da üç qrupda təsnif olunur:AİN1,AİN2,AİN3.AİN rast gəlmə tezliyini azaltmaq üçün Gardasil(6,11,16,18) peyvəndi məsləhət görülür.Anal cinsi əlaqə,siqaret çəkmə kimi zərərli adətlərdə bu xəstəliyin yaranma riskini artırır.AİN təyin etmək  və qarşısını almaq üçün aşağıdakı müayinələr aparılmalıdırHPV testiAnal sitologiyaAnoskopiyaBiopsiyaAİN müalicəsi:CO2 lazer,DEK və s uyğun olaraq aparılır.