Pap smear testi necə aparılır?


Pap smear testi uşaqlıq boynundakı prekanserogen zədələnmələri aşkar etmək üçün aparılan diaqnostik testdir. Ginekoloji müatinə zamanı uşaqlıq boynundan sitoloji yaxma alınır. Alınmış material histopataloji laboratoriyalarda müayinə olunur.
İlk müayinə 18 yaşında və ya cinsi əlaqənin başlandığı vaxtda aparılır və hər il təkrarlanır.
Histerektomiya ilə uşaqlıq və uşaqlıq boynu götürülmüş qadınlarda Pap smear testi uşaqlıq yolu xərçəngi haqqında məlumat verir. Pap smear testi nəticəsində anormal cavab alınmış qadınlarda risk faktorları nəzərə alınaraq testin iki ildə bir və ya daha tez- tez təkrarlanması lazımdır.
İmmun sistemlə bağlı pozğunluğu olan, orqan transplantasiyası icra edilmiş və ya kimyəvi müalicə alan qadınlarda bu test 6 ayda bir dəfə təkrarlanmalıdır.