Kolposkopiya zamanı asan diaqnoz qoyulan xəstəlikdir. Polip adətən çoxqatlı yastı epitellə örtülmüş olur. Əgər polip slindirik epitellə örtürülmüşdürsə, onda səthi çıxımtılı forma alır. Polip tək və çox saylı ola bilər. Polip ektopiya və transformasiya zonasında əmələ gəlir.