Uşaqlıq yolunun arxa divarının bəd xassəli xəstəliyi


Xəstə uşaqlıq yolundan gələn az miqdarda iyli ifrazat şikayyəti ilə daxil olmuşdur.Aparılan kolposkopik müayyinə zamanı uşaqlıq yolunun arxa divarının bəd xassəli xəstəliyi aşkarlanmaışdır və histoloji olaraq dioqnoz təsdiqlənmişdi.