CO2 lazer nədir, üstünlükləri və göstərişləri

CO2 lazerlə müalicənin üstünlükləri: Sadəliyi Tezliyi Minimal invaziv olması Çoxtərəfliliyi ( eksitizion və oblativ) Terapevtik effektin yüksək olması…