Vulvoskopiya nədir?

Xarici cinsiyyət üzvünün müayinəsi qadının özünün müayinəsi ilə başlamalıdır. Hər bir qadın ayda bir dəfə güzgü ilə xarici…

Xarici cinsiyyət üzvünün xərçəngönü xəstəlikləri

Vulvanın  xərçəngi ginekoloji xərçəngin 3-5% təşkil edir.90% skvamozdur. Vulva keratinizasiya uğramış  toxuma ilə örtüldüyündən və VİN  HGVİN-ya və…

Anusun xərçəngönü xəstəliyi (AİN)

Anal xərçəng anal intraepitelial xərçənglə(AİN)six əlaqədardır.Anal intraepitelial xərçəng olan xəstələrin 89%-də insan papiloma virusu tapılmışdır.Buradada əsas rolu HPV…

Xarici cinsiyyət üzvündə olan qaşınmaların səbəbləri

Xarici cinsiyyət üzvündə olan qaşınmaların səbəbləri: İnfeksiyalar,həmçinin cinsi yolıa keçənlər Parazitar infeksiya-cinsi yolla və ümumi istifadə olunan yerlərdən…

Fordyce’s spotları

Piy vəzlərinə normalda tük folikulları olan yerdə rast gəlinir. Bəzən isə piy vəzlərinə ektopik (yəni normalda rast gəlinməyən…

Mikropapilalar (normal vəziyyət)

Kiçik cinsiyyət dodaqlarının iç səthində olan mikropapilyar dəyişiklik cox zaman səhvən papilomavirus mənşəli zədələnmə kimi qiymətləndirilir. Həmin nahiyyədən…

Molloskum kontagiozum

Poxvirus qrupundan olan bu xəstəlik Herpes II bəzən isə vulvanın Hpv (insan papolomavirusu) mənşəli zədələnmələrilə səhv salınır.Konservativ müalicəylə…

Vulvan limfangioması

Vulvan limfangioması- xoş xassəli şişdir və limfa damarlarının genişlənməsi nəticəsində əmələ gəlir (limfa sisteminin inkişaf qüsuru). Xarici cinsiyyət…

Papulyoz bouen xəstəliyi

Bu xəstəlik cavan qadınlarda rast gəlinir. HPV mənşəli xəstəlikdir. Risk: Ağır dərəcəli displaziya Konserogen zədələnmə KONSEROGEN TƏHLÜKƏSİ OLDUĞUNDAN…

Bouen xəstəliyi

Bu xəstəlik HPV mənşəlidir, ağır displaziya verir, 25-56 % hallarda  servikal zədələnmə ilə əlaqədər olur, konserogen riski yüksəkdir.…
1 2