Xarici cinsiyyət üzvünün xərçəngönü xəstəlikləri

Vulvanın  xərçəngi ginekoloji xərçəngin 3-5% təşkil edir.90% skvamozdur. Vulva keratinizasiya uğramış  toxuma ilə örtüldüyündən və VİN  HGVİN-ya və invaziv xərçəngə keçmədiyindən VİN –in CİN-in analoqu oldugunu demək olmaz.Son illər aparılmış araşdırmalara əsasən vulvae ca in situnun artması söylənmişdir və bunun Hpv artışına bağlı olması düşünülmüşdür.VİN lezyonların təxmini 80%-də HPV DNA aşkarlanmışdır.Hpv-in vulva xərçəngi ilə əlaqəsi daha azdır.Vulvanın prekanserogen təsnifatında artıq VİN1 ləğv olunmuşdur.VİN1 dedikdə ancaq ziyıl,bazaloid və s. nəzərdə tutulur.VİN2 və VİN3 isə birləşdirilərəkVulvanın CİS(karsinoma in situ) adlandırılmışdır.

VİN simptomları:

 • Qaşınma
 • Ağrı
 • Yanma
 • Axıntı
 • Rəng dəyişikliyi
 • Sidik ifrazı zamanı narahatçılıq hissi
 • Öncədən var olan nevus və ya ziyılda  ölçü və rəng dəyişikliyi
 • VİN dioqnostikası:Vulvoskopiya,Biopsiya+histoloji müayinə

Müalicə üsulları:

 • Eksiziya
 • CO2 lazer ablasiya
 • Topikal müalicə və s

Dr. Naza Qurbanova

Mama ginekoloq

Həkimlə əlaqə saxlamaq və ya qəbula yazılmaq üçün aşağıda qeyd olunmuş telefon nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.