Uşaqlıq boynunun yastı kondiloması, H-SİL (ikinci dərəcəli xərçəng önü xəstəlik)

Gördüyümüz kimi CO2 lazer müalicədən sonra uşaqlıq boynunda toxuma defekti yoxdur və belə xəstələr gələcəkdə ana olmaq istəyərlərsə…

Endoservikal ektopiya, papiloma

CO2 lazer vasitəsilə psevdorroziya, papiloma götürülmüş, doğuşdan sonra uşaqlıq boynunun xarici dəlik nahiyyəsində olan defektler bərpa olunmuşdur.

Uşaqlıq boynunun eroziyası, L-SİL

CO2 lazervaporizasiya əməliyyatı

Uşaqlıq boynunun çox saylı polipləri

CO2 lazer vasitəsilə polipektomiya əməliyyatı.Əməliyyat zamanı heç bir anesteziyadan istifadə olunmadı. Ağrısız, Qansız, Çapıqsız!

Psevdoeroziya, doğuşdan sonrakı xarici dəlik defekti

CO2 lazervaporizasiya əməliyyatı və xarici dəlik defektinin bərpası.

Uşaqlıq boynunun eroziyası, CİN I

Xəstə 35 yaşında, uşaqlıq boynunun eroziyası,CİN I (yüngül dərəcəli xərçəngönü vəziyyət) diaqnozu ilə uşaqlıq boynunun DEK(diatermokoaqulyasiya) əməliyyatı olunmuşdur.…

Polipoz ektopiya

Uşaqlıq boynunun polipoz ektopiyası,kondilomalar. CO2 lazer əməliyyatından sonra uşaqlıq boynunda defekt və çapıq izləri yoxdur. Orqan tamlığı isə…
1 2